Sức khỏe

  • Ô nhiễm môi trường nước Ô nhiễm môi trường nước
    T7, 09 / 2018 2:35 chiều

         Hiện nay, các con sông, suối, hồ chứa, hồ và biển của chúng ta đang dần nhiễm các loại hóa chất, chất thải, nhựa và rất nhiều chất gây ô nhiễm khác. Đây là lý do mà nguồn nước đang bị ô nhiễm ngh[...]

Mới nhất